Aktuality
10.09.2019

Najdete v něm spoustu užitečných informací a rad pro Vaše zdraví nebo soutěže o hodnotné ceny.10.09.2019

V září můžete v naší lékárně využít akční nabídku Alphega. 

 

Nabídku naleznete v přiloženém odkazu: http://www.alphega-lekarna.cz/akcni-nabidkaPřijímáme
V naší lékárně můžete platit následujícími šeky a těmito platebními kartami.
PLATEBNÍ KARTY
visa visa electron maestro mastercard contactless
TICKET POUKÁZKY
Ticket Compliments Dárkový, Ticket Multi, Ticket Medica, Ticket Service Ticket Compliments Dárkový Ticket Multi
Ticket Medica Ticket Service

Galery Beta
Nenechte se při komunikaci se zdravotníky zaskočit

Text přináší přehled základních odborných pojmů, s nimiž se můžete v lékárně nebo v souvislosti s léčivy setkat.


Nejen u lékaře, ale také v lékárně můžete běžně zaslechnout pojmy, které neznáte. Zdravotníci je nepoužívají proto, aby Vás uvedli do rozpaků, ale protože pro ně jsou zcela běžné a někdy si neuvědomí, že laik jim může jen stěží rozumět. Některé odborné termíny navíc laikům srozumitelnější ekvivalent vůbec nemají a lze je tak vysvětlit pouze podrobnějším popisem. Pro usnadnění komunikace se zdravotníky Vám přinášíme slovníček některých pojmů, s nimiž se můžete běžně setkat při výdeji léčivých přípravků (LP) v lékárně.

 

Generikum - kopie originálního LP; obsahuje stejnou léčivou látku ve stejné lékové formě, ale může se lišit pomocnými látkami.

 

Indikace – důvod vyžadující použití určitého diagnostického nebo léčebného postupu (např. výtěr z krku nebo nasazení antibiotik při bakteriální infekci).

 

Indikační omezení – LP je zdravotní pojišťovnou hrazen pouze v některé z jeho indikací (např. některé LP pro zlepšení prokrvení lze k úhradě pojišťovnou předepsat pouze u pacientů s bércovými vředy; v případě jejich předepsání při jiném onemocnění je plně hradí pacient).

 

Kontraindikace (KI) – okolnosti znemožňující použití určitého diagnostického nebo léčebného postupu; rozlišují se absolutní (nelze je překročit; např. použití léčiva, na které je pacient alergický) a relativní KI (v dané situaci léčebný účinek jednoznačně převažuje nad možným negativním působením; např. použití některých léčiv v těhotenství).

 

Léková forma (LF) – forma zpracování léčiva s charakteristickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi (např. stabilita, rozpustnost) odpovídající zamýšlenému způsobu použití; v základu rozlišujeme pevné LF (např. tableta, tobolka, granulát), polotuhé LF (např. mast, krém, gel) a tekuté LF (např. injekce, roztok, suspenze).

 

Magistraliter – LP připravovaný v lékárně na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta.

 

Preskripce – předepsání LP

 

Preskripční omezení – LP je oprávněn k úhradě zdravotní pojišťovnou předepsat pouze lékař s určitou specializovanou odborností (např. ušní kapky pro léčbu zánětlivých onemocnění ucha může k úhradě pojišťovnou předepsat pouze otorinolaryngolog); lékaři ostatních odborností ho mohou k úhradě pojišťovnou předepsat pouze na základě písemného schválení lékaře příslušné odbornosti, což vyznačí na receptu (např. diabetolog tzv. deleguje preskripci určitého specifického LP na praktického lékaře), nebo k plné úhradě pacientem a na receptu jsou tak povinni uvést „hradí nemocný“.

 

Výpis (z receptu) – pokud není v lékárně k dispozici předepsaný počet balení LP nebo má-li lékárna na skladě pouze 1 ze 2 druhů LP předepsaných na receptu a pacient si nemůže aktuálně nedostupné LP vyzvednout v téže lékárně později, může lékárník vystavit na chybějící léky z původního receptu výpis; na základě výpisu si pak chybějící LP může pacient vyzvednout v kterékoliv jiné lékárně.

 

Text byl publikován v Magazínu mojelékárna 1/2015.


zpět na seznam článků
Autor: PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D., vloženo: 21.04.2015, editováno: .