Aktuality
11.05.2020

Najdete v něm spoustu užitečných informací a rad pro Vaše zdraví nebo soutěže o hodnotné ceny.

 

Magazín si můžete prohlédnout v přiloženém odkazu nebo si ho ZDARMA vyzvedněte v naší lékárně.11.05.2020

I v květnu můžete v naší lékárně využít aktuální akční nabídku Alphega.

 

Nabídku naleznete v přiloženém odkazu: http://www.alphega-lekarna.cz/akcni-nabidka.Přijímáme
V naší lékárně můžete platit následujícími šeky a těmito platebními kartami.
PLATEBNÍ KARTY
visa visa electron maestro mastercard contactless
TICKET POUKÁZKY
Ticket Compliments Dárkový, Ticket Multi, Ticket Medica, Ticket Service Ticket Compliments Dárkový Ticket Multi
Ticket Medica Ticket Service

Galery Beta

O nás


Historie


Historie lékárenství začíná v Dobrušce 19.stoletím. V pondělí dne 13. května 1805 založil první dobrušský lékárník Václav Štolovský lékárnu U Zlatého lva. Štolovský pocházel z Hradce Králové a před svým příchodem do Dobrušky pracoval jako provizor v Jičíně. Kromě odborné kvalifikace byl zřejmě i podnikatelsky zdatný. Po katastrofálním požáru, který 9. května 1806 zničil téměř celé město, využil poklesu cen a koupil od měšťana Josefa Michálka spáleniště domu ve kterém provozoval před požárem lékárnu za velmi příznivou částku 12 000 zlatých. Dům přestavěl a otevřel v něm první dobrušskou lékárnu, která na tomto místě slouží dodnes.


V roce 1809 se oženil se šestnáctiletou dcerou dobrušského měšťana Františka Paikera Alžbětou. Krátce po svatbě však lékárník Václav Štolovský zemřel. Majitelkou lékárny se tak stala mladá vdova Alžběta Štolovská. Protože ji však pochopitelně nemohla provozovat sama, přijala dne 19.května 1810 jako provizora jedenatřicetiletého lékárníka Eustacha Khittla, který pocházel ze Šumburku a brzy se za něj provdala.


Eustach Khittl si získal v Dobrušce značnou oblibu a roku 1812 byl zvolen předsedou měšťanského výboru,který spravoval městský majetek.To zapříčinilo jeho spor s Františkem Vladislavem Hekem,který měl svůj obchod v sousedním domě.Lékárník Khittl si stěžoval,že Hek prodává zboží,které je vyhraženo lékárnám a Hek vyčítal lékárníku Khittlovi,že ho pochybně zvěčnil jako Mazače v článcích Starobylé památky,které otiskoval v Čechoslavu.


Lékárník Khittl byl považován za skutečného odborníka,v letech 1833-1839 byl starostou lékárnického gremia v Hradci Králové.V těchto letech se v dobrušské lékárně konaly tyrociální zkoušky z celého kraje.Lékárnu v Dobrušce vedl Khittl až do své smrti 15.února 1842.


Alžběta Khittlová se stala podruhé vdovou.Pro správu lékárny získala již 19.únory 1842 jako provizora Jana Pagana,který zde působil do 18.října 1843.V tento den převzal dobrušskou lékárnu U Zlatého lva syn Eustacha Khittla a jeho manželky Alžběty Josef Khittl.Stejně jako všichni předcházející dobrušští lékárníci byl i on absolventem pražské university.Brzy přišel do Dobrušky také mladší bratr Alžběty Khitlové,František Paiker,který se stal rovněěž lékárníkem a nejprve působil po řadu let mimo Dobrušku.Jeho manželka Anna byla rozená šlechtična von Salzberg.Také Paiker se v Dobrušce těšil vážnosti a byl zvolen členem městské rady.Po jeho smrti (15.ledna 1850) vedl lékárnu Josef Eustach Khittl.Ten se stal i poštmistrem a po smrti dobrušského starosty MUDr. Antonína Schwarze se v roce 1852 stal jeho nástupcem.Starostenskou funkci zastával do roku 1861,úřad poštmistra vedl do své smrti 27.července 1862.


15.října 1862se stal provizorem dobrušské lékárny František Hlaváč,který byl rovněž promován na pražské universitě.Dne 15.srpna 1869 ho v lékárně vystřídal mladý absolvent téže university Antonín Otto,pocházející z Nového hrádku.Rovněž Otto byl v Dobrušce oblíben a v obecních volbách 1873 zvolen členem městského zastupitelstva.26.září 1875 však zemřel na tuberkulózu.


Zatím nevíme,kdo vedl lékárnu na přelomu let1875/1876.Dnem 16.září 1876 se stal dobrušským lékárníkem zdejší rodák PhMr. Josef Pancíř,absolvent pražské university,kde promoval 15.července 1867.V Dobrušce působil do 31.května 1882,kdy odešel do Počátek.Josef Pancíř byl po dobu svého dobrušského působení aktivním divadelním ochotníkem,členem výboru ochotnické jednoty a svými vzpomínkami přispěl MUDr. Josefu Kášovi při zpracování kroniky divadla ochotnického v městě Dobrušce.


Dnem 1. června 1882 nastoupil do lékárny U Zlatého lva zakladatel nového dobrušského lékárnického rodu,absolvent pražské university,pocházející z Chrudimi,PhMr. Eduard Žižka.Kromě lékárnictví se také zabýval chemií a byl přísežným soudním znalcem.


Po úpadku Archlebovy akciové společnosti La Ferme převzal některá výrobní práva bývalé firmy a pod značkou La Ferme dále vyráběl některé druhy likérů a kosmetické výrobky.Společně s dobrušským podnikatelem Nemajerem stál u zrodu místního českého stuhárenského průmyslu.V roce 1903 uvedli do provozu druhou továrnu na stuhy v Dobrušce pod firmou Nemajer a Žižka.


Ve volbách roku 1887 podporoval kandidaturu Josefa Václava Friče za mladočechy,která však nebyla úspěšná.V Dobrušce pro něho hlasovalo jen 14 voličů,proti němu bylo odevzdáno 227 hlasů.Za dvě desetiletí se však lékárník PhMr.Eduard Žižka vybudoval v Dobrušce pevnou pozici a byl zvolen starostou města.Starostenský úřad zastával v letech 1906-1913.


Dne 11.června 1910 se stal provizorem v otcově lékárně jeho nejstarší syn PhMr. Bohumír Žižka.Koncem roku 1933 však z Dobrušky odešel a lékárnu dále vedl jeho mladší bratr PhMr. Ing.Eduard Žižka junior.Po komunistickém převratu byla 28.srpna 1950 lékárna vyvlastněna a převzata národním podnikem Medika.Lékárník Žižka však v lékárně zůstal a pracoval zde až do svého odchodu do důchodu 11.listopadu 1959.


Za mimořádné lze označit období působení PhMr. Zdeňka Štěpánka z Krčína.Od roku 1958 vedl zdejší lékárnu více jak 34 let.Měl také podstatný podíl na rozsáhlé rekonstrukci budovy lékárny v roce 1985.Autorem projektu náročných úprav byl Ing. Tomáš Nentvich a přestavba podstatným způsobem budovu změnila.Zatímco vnitřní funkční uspořádání plně respektovalo potřeby a nároky moderního lékárenství,po architektonické stránce se autor snažil o rehabilitaci historického vzhledu budovy,a to jak v interiéru,tak v exteriéru,Lékárna byla prvním objektem na náměstí,kde došlo k obnově oblouků připomínajících dřívější podloubí,jež obklopovala náměstí.Svou funkci ztratily sklepy,takže jsou dnes již jen pouhou připomínkou starobylosti budovy,která je součástí historického jádra města.Sklepy jsou zachovány v původních dispozicích i s vodním zdrojem.Jejich původ můžeme datovat až do 16. století a v dobách svého vzniku byly zřejmě součástí městské fortifikace.


V letech 1992-1993 vedla lékárnu Mgr.Musilová.Poté byla lékárna zprivatizována a od 7. prosince 1993 ji provozuje Mgr.Jan Hendrych s manželkou.Dvě staletí trvající tradice dobrušské lékárny U Zlatého lva tak pokračuje s dobrou perspektivou do budoucna.