Aktuality
31.08.2020

K 31. 8. 2020 lékárna U zlatého lva ukončila svůj provoz.V druhé polovině září bude na jejím místě otevřena nová lékárna Dr. Max.24.08.2020

V naší lékárně právě probíhá výprodej letní kolekce obuvi Hilby za jednotnou cenu 250 Kč.

 

Nabídka je platná do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob.Přijímáme
V naší lékárně můžete platit následujícími šeky a těmito platebními kartami.
PLATEBNÍ KARTY
visa visa electron maestro mastercard contactless
TICKET POUKÁZKY
Ticket Compliments Dárkový, Ticket Multi, Ticket Medica, Ticket Service Ticket Compliments Dárkový Ticket Multi
Ticket Medica Ticket Service

Galery Beta

O nás


O farmacii

Farmacie je odvětví zdravotnictví, které se zabývá léčivy ve všech fázích jejich existence. Zahrnuje v sobě tudíž výzkum, vývoj, výrobu, kontrolu, distribuci,skladování, výdej a podávání léčiv pacientům.Vlastní slovo farmacie pochází z řeckého „farmakon“ (=lék).

Základními farmaceutickými disciplínami jsou:

  • FARMAKOLOGIE – zabývá se účinkem léčiv (farmakodynamika) a jejich osudem v organismu (farmakokinetika)
  • FARMACEUTICKÁ CHEMIE – studuje vztah chemické struktury léčiv a jejich účinku, zabývá se také syntézou léčiv
  • FARMAKOGNOZIE – zabývá se léčivy přírodního původu (rostlinného, živočišného, minerálního)
  • KONTROLA CHEMICKÝCH LÉČIV – zajišťuje kvalitu léčiv, hodnotí jejich totožnost, čistotu, množství obsahových látek…
  • FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE – zabývá se vývojem, výrobou, přípravou a složením léčiv, studuje také vliv lékové formy (např. tablety, kapky, mast, krém…)na účinek léčiva po podání pacientovi
  • SOCIÁLNÍ FARMACIE – studuje postavení a fungování farmacie ve společnosti (např. problematiku tvorby cen léčiv, padělků, odborných farmaceutických společností…)


Farmaceut je vysokoškolsky vzdělaný odborník v oblasti léčiv. Po absolvování pětiletého studia na farmaceutické fakultě získá titul magistr (Mgr.). Kvalifikaci si dále může zvýšit absolvováním navazujícího studia se získáním titulu doktor farmacie (PharmDr. a/nebo PhD.). Farmaceut se může uplatnit nejen v lékárně (lékárník), ale i v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, kontroly a distribuce léčiv, ve zdravotnicky zaměřených laboratořích i zdravotnickém školství. V současnosti roste i význam tzv. klinických farmaceutů, úzce spolupracujících s lékaři např. přímo ve větších nemocnicích nebo prostřednictvím lékových informačních center. V lékárně farmaceut vydává léčivé přípravky na recept, prostředky zdravotnické techniky (např. ortézy, hole, inkontinenční pleny…) na poukaz a je Vám schopen velmi dobře poradit v podstatě s čímkoliv, co se týká Vašeho zdraví. Při výdeji léčiv na recept musí zkontrolovat např. vhodnost dávkování léčiva, možnost současného podání více druhů léčiv, poučit pacienta o správném způsobu užívání léčiva atd. Nejedná se tedy „o pouhé prodávání, či podávání“ léčiv pacientům, jak se mnozí z nich domnívají. Činnost farmaceuta je velice zodpovědná, je jedním z článků kontroly na cestě léčiva k pacientovi. Dále připravuje v laboratoři tzv. individuálně připravovaná léčiva, která jsou lékařem předepisována vždy konkrétnímu pacientovi pokud např. není žádný odpovídající lék, vyráběný hromadně farmaceutickými firmami, na trhu.


Při přípravě v laboratoři, a nejen zde, má také nezastupitelnou funkci farmaceutický asistent. Po absolvování tříletého studia na vyšší odborné škole získá titul diplomovaný specialista (Dis.). Dříve se nazývali farmaceutičtí laboranti a vzdělání získávali na středních zdravotnických školách absolvováním čtyřletého specializačního studia zakončeného maturitní zkouškou. Farmaceutičtí laboranti mají přehled v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a kosmetiky. Jsou schopni Vám poradit s běžnými zdravotními problémy stejně odborně jako farmaceut. Toto se samozřejmě týká řešení méně závažných onemocnění a stavů, kdy není třeba návštěva lékaře.Pokud u Vás rozpozná nějaký závažný problém, který již nelze zvládnout pouze volně prodejnými léčivy nebo je potřeba důkladnější vyšetření, odešle Vás k lékaři. Protože zdravotnictví je obor, který se velmi rychle rozvíjí, musí se farmaceuti i farmaceutičtí asistenti neustále dál vzdělávat i během výkonu povolání. Děje se tak samostudiem pomocí nejrůznějších informačních zdrojů a navštěvováním odborných seminářů.


Pro práci v lékárně je důležitá nejen dostatečná odbornost, ale také lidský a individuální přístup k pacientům, protože mnohým z nich uleví nejen použití vhodně zvoleného léku, ale i vlídné slovo a zájem o jejich zdravotní stav.Zdravotníkům by v žádném případě nemělo jít v první řadě o zisk, ale o zdraví a prospěch pacienta. Samozřejmostí by proto měla být vždy dostatečná komunikace s pacientem, kterou lze předejít např. chybnému užívání léčiv, což by mohlo vést k nedostatečné účinnosti, nebo dokonce ohrožení zdraví pacienta. Důležitý je i přístup samotných pacientů. Pokud jsou se službami a chováním zdravotníků ve „své lékárně“ spokojeni, měli by si v ní své léky vyzvedávat pravidelně, protože jedině tak lze zajistit kontinuitu péče, která je tak důležitá pro kvalitní, bezpečnou a účinnou léčbu.